CVS/ME Medisch Centrum B.V. | Amsterdam (66284341) (2024)

Bedrijfsinformatie

CVS/ME Medisch Centrum B.V.

Amsteldijk155-H
1079 LHAmsterdam

De onderneming met de naam CVS/ME Medisch Centrum B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 66284341 is gevestigd op het adres Amsteldijk 155-H in de woonplaats Amsterdam met de postcode 1079LH. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk.

KvK 66284341 0000
Vestigingsnummer 000034922253
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met gewone structuur (41)
Standaard bedrijfsindeling Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk (7211)
Akte oprichting 2016-06-22
Statutaire zetel Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Laatst gewijzigd: 2023-12-15

Contactinformatie

Non Mailing Indicator

Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator.

Financiële informatie

RSIN 856479354
BTW-nummer NL856479354B01
Deponering jaarstuk
Datum: 2022-12-29
2021

Handelsnamen van CVS/ME Medisch Centrum B.V.

  • Bestaande handelsnamen

CVS/ME Medisch Centrum B.V.

Handelsregister publicaties van CVS/ME Medisch Centrum B.V.

In de onderstaande tabel staan de publicaties voor CVS/ME Medisch Centrum B.V.. In totaal zijn er 8 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.

Datum Publicatie
2022-12-29 Deponering
Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd.
2021-12-29 Deponering
Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd.
2020-09-03 Deponering
Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd.
2019-11-18 Deponering
Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd.
2018-12-17 Deponering
Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd.
2017-11-29 Deponering
Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd.
2016-06-23 Nieuwe inschrijving
Per 2016-06-22 is bestuurder Vermeulen & Van Eck Holding B.V. (33261765) in functie getreden.
2016-06-23 Nieuwe inschrijving
Zetel: Amsterdam. Datum akte oprichting: 2016-06-22.

Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Amsterdam

Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Amsterdam. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.

2024-03-05 Dagjeindenatuur B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 93152779 - Vestigingsnummer 000058716203

Bella Vistastraat 26
1096 GM Amsterdam

9329 - Overige recreatie (rest)
2024-03-05 Pura Vida Holzinger&nbspHoofdvestiging
KvK 93153244 - Vestigingsnummer 000058716610

Top Naeffstraat 2 - 2
1064 KG Amsterdam

4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
2024-03-05 Nina Bronwasser&nbspHoofdvestiging
KvK 93151632 - Vestigingsnummer 000058715061

Radioweg 49 - H
1098 NG Amsterdam

7021 - Public relationsbureaus
2024-03-05 M. Raijmakers Onderzoek Kunst&nbspHoofdvestiging
KvK 93151810 - Vestigingsnummer 000058715266

Amsteldijk 801
1078 RW Amsterdam

7220 - Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
2024-03-05 Hippocrates Holding B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 93151578 - Vestigingsnummer 000058715002

Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

642 - Financiële holdings
2024-03-05 Valerie Gwyneth Lai&nbspHoofdvestiging
KvK 93151039 - Vestigingsnummer 000058714502

Eerste Ringdijkstraat 36
1097 BC Amsterdam

9003 - Schrijven en overige scheppende kunst
2024-03-05 Minamoon B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 93149603 - Vestigingsnummer 000058713255

Cola Debrotstraat 116
1087 VJ Amsterdam

642 - Financiële holdings
2024-03-04 Idris Services&nbspHoofdvestiging
KvK 93148704 - Vestigingsnummer 000058712453

Borrendammehof 5 - 3
1069 ZE Amsterdam

8121 - Interieurreiniging van gebouwen
2024-03-04 Cellular Tech&nbspHoofdvestiging
KvK 93148291 - Vestigingsnummer 000058712100

Jac. P. Thijsseplein 12 - H
1031 TP Amsterdam

47912 - Detailhandel via internet in consumentenelektronica
2024-03-04 QDNLP Carried Interest B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 93149093 - Vestigingsnummer 000058712801

Derde Helmersstraat 41 - E
1054 BB Amsterdam

642 - Financiële holdings
2024-03-04 Chef-chaouan B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 93147554 - Vestigingsnummer 000058711406

Pieter Van Der Werfstraat 195
1067 EM Amsterdam

56101 - Restaurants
2024-03-04 The Hattie Company&nbspHoofdvestiging
KvK 93148267 - Vestigingsnummer 000058712089

Sumatrastraat 60 - 1
1094 NG Amsterdam

7311 - Reclamebureaus
2024-03-04 Majory Care&nbspHoofdvestiging
KvK 93147503 - Vestigingsnummer 000058711368

Meernhof 26
1106 LA Amsterdam

88101 - Thuiszorg
2024-03-04 IIX Corporation B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 93147473 - Vestigingsnummer 000058711333

George Gershwinlaan 89 - B
1082 MT Amsterdam

70221 - Organisatieadviesbureaus

Informatie bestellen

Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.

Kredietrapport

Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.

  • Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
  • Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
  • Meest actuele jaarrekeningen.
  • Verkrijgbaar in het Engels.
  • Direct beschikbaar via download en mail.

€ 9.95

Inclusief BTW

Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.

  • Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
  • Informatie delen met andere gebruikers
  • Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers

€ 0.95

Inclusief BTW

Soortgelijke bedrijven in de buurt

De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk.

Naam Afstand
VISUfarma B.V.
Amstelplein 1 - Rembrandt To
1096 HA Amsterdam
346 m

Joop Geesinkweg 167
1114 AB Amsterdam-duivendrecht
1,7 km
Macrobian Biotech B.V.
Roetersstraat 35
1018 WB Amsterdam
1,9 km
Thelma Therapeutics Amsterdam B.V.
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam-duivendrecht
1,9 km
Modra Pharmaceuticals B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
2,1 km
Taiho Pharma Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
2,1 km
IDEOGEN LABS B.V.
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam
2,2 km
Heron Therapeutics B.V.
Strawinskylaan 569
1077 XX Amsterdam
2,6 km
Surrozen Netherlands, B.V.
Strawinskylaan 569
1077 XX Amsterdam
2,6 km

Alle organisaties in dit pand

  • Actief (4)
CVS/ME Medisch Centrum B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 66284341 - Vestigingsnummer 000034922253

Amsteldijk 155 - H
1079 LH Amsterdam

7211 - Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk
Long Covid Centrum B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 87973316 - Vestigingsnummer 000053860195

Amsteldijk 155 - H
1079 LH Amsterdam

86221 - Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)
&nbspHoofdvestiging
KvK 33255347 - Vestigingsnummer 000018895891

Amsteldijk 155 - H
1079 LH Amsterdam

86923 - Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
&nbspHoofdvestiging
KvK 33261765 - Vestigingsnummer 000014639998

Amsteldijk 155 - H
1079 LH Amsterdam

642 - Financiële holdings

Andere adressen in dit pand

Er zijn nog 6 andere adressen in dit pand. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.

Adres Nevenadres
Amsteldijk 155A-1 1079 LH Amsterdam
Amsteldijk 155A-2 1079 LH Amsterdam
Amsteldijk 155A-3 1079 LH Amsterdam
Amsteldijk 155-1 1079 LH Amsterdam
Amsteldijk 155-2 1079 LH Amsterdam
Amsteldijk 155-3 1079 LH Amsterdam

Bedrijventerreinen in de buurt

Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Amsteldijk 155-H. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.

Naam Type werklocatie Afstand
Werkstad Noord en Weespertrekvaart Bedrijventerrein 1,4 km
Werkstad Zuid Bedrijventerrein 1,8 km
Molenkade - Industrieweg Bedrijventerrein 2,3 km
Cruquius Bedrijventerrein 2,6 km
Verrijn Stuart Bedrijventerrein 3,6 km
Havenstraat Bedrijventerrein 3,8 km
Hamerstraat Bedrijventerrein 4,1 km

Organisatie CVS/ME Medisch Centrum B.V. op de kaart

Woonfunctie

Kantoorfunctie

Winkelfunctie

Industriefunctie

Onderwijsfunctie

Meerdere functies

Logiesfunctie

Onbekend

CVS/ME Medisch Centrum B.V. | Amsterdam (66284341) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6518

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.